Avtalevilkår

Ved gjennomført kjøp godkjenner man Elektroimportøren AS og SpotOns standard betingelser gjengitt under.

Betingelser

Din bestilling

Selger forbeholder seg retten til å kansellere prosjekter i tilfeller der:

  • Virkeligheten ikke gjenspeiler bestillingen
  • Bestillingen er gjennomført med tydelig uærlig hensikt
  • Det elektriske anlegget ikke er i forskriftsmessig stand

Kunde vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Selger har rett til å utsette en installasjon ved sykdom eller andre uforutsette hendelser som hindrer elektriker å møte til avtalt tid.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Kjøp kan kun gjennomføres av personer over 15 år. Fra 15-17 år må man ha samtykke av foresatte. Kredittkjøp kan kun gjennomføres av personer over 18 år.

Kunde er den som legger bestillingen. Om Kunde bestiller på vegne av andre er det personen som bestiller (Kunden) som er betalingsansvarlig. Ved manglende betalingen vil saken sendes til inkasso til den som er registrert som Kunde.

Installasjon

Alt som bestilles av SpotOn installeres kun av el-foretak som er registrerte installatører for drift, bygging og vedlikehold i Elvirksomhetsregisteret (FEK §7, ledd 2).

Priser

Priser oppgis inkl. mva. til privatpersoner, og eks. mva til bedrifter.

All fakturering baseres på de gjeldende priser på bestillingstidspunkt. Prisen som er oppgitt på nett er sluttprisen du som kunde skal betale i alle tilfeller der prosjektet gjennomføres. Det kan forekomme ønske om tillegg/endringer fra Kunde når elektriker er til stede. Endringer som medfører ekstrakostnader, må godkjennes av Kunde før montering kan skje.

Betaling og Klarna

Betaling skjer gjennom Klarna som er vår betalingspartner. Som kunde kan man velge mellom kortbetaling, nedbetaling, utsettelse og faktura. Ønsket betalingsmåte må velges innen 7 dager etter prosjekt er utført, med mindre det finnes saklig grunn for å holde tilbake betaling. Med saklig grunn menes det at resultatet ikke er i henhold til avtalen.

Som kunde vil man motta SMS og e-post med link til betaling når prosjektet er utført. Om betalingsmåte ikke velges innen 7 dager så utstedes faktura med fakturagebyr på kr 250,-

Klarna kan kontaktes her: https://www.klarna.com/no/kundeservice

Avbestilling

Ved avbestilling må det gis skriftlig beskjed senest 24 timer før installasjonen. I tilfeller der du har glemt å avbestille eller ikke er hjemme ved tidspunkt for installasjon vil det faktureres et gebyr på kr 1000,- inkl. mva. for å dekke påløpte kostnader for montør.

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger inntil varen er betalt. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kunden misligholder sin betalingsplikt.

Forhåndsbetaling (solceller)

Ved bestilling av solceller betaler kunden kr 2.500,- ved bestilling. Prosjektet kan kanselleres inntil 24 timer før fysisk befaring, og summen vil krediteres. Kanselleringer etter fysisk befaring gir ingen rett til refusjon av forhåndsbetalingen da denne summen dekker kostnaden for befaringen. Kansellering etter fysisk befaring, men før prosjektstart, må gjøres minimum 7 virkedager før prosjektstart. Kanselleringer etter dette vil medføre faktura for faktiske påløpte kostnader til transport samt oppmøte for håndverker.

Kredittsjekk

SpotOn forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk. Vi benytter Dun & Bradstreet (Bisnode). Avhengig av resultat fra kredittsjekk kan SpotOn kreve deler av eller hele beløpet forskuddsbetalt, og/eller dokumentasjon på finansiering/betalingsdyktighet. Kunden vil stå fritt til å kansellere sin ordre inntil 24 timer før befaring.

Kun personer med signaturrett kan bestille på vegne av bedrifter. Ved usikkerhet om dette vil Kunde bli kontaktet av SpotOn for å dokumentere at bestillingen kan gjennomføres.

Leveringstid

Leveringstider er angitt etter beste skjønn. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Dersom vi ikke klarer å gjennomføre installasjon til avtalt tidspunkt vil Kunde kunne velge nytt tidspunkt.

Ved kjøp av solcelleanlegg leveres alle produkter ca. 2 virkedager før prosjektstart.

Angrerett

Som en tjeneste der gjennomføringen ikke enkelt kan tilbakestilles eller verdien tilbakeføres er SpotOn et unntak fra angreretten. Kunden har rett til å avbryte bestillingen kostnadsfritt frem til 24 timer før installasjonen. Ved avbestilling under oppdraget betaler kunden kun for medgått tid inkl. reise, produkter og materiell. Det som kan refunderes blir refundert.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til hjelp@spoton.no.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at produktet er i samme stand og mengde, § 51)
  • Kreve erstatning

Ved heving av kjøpet skal kreditering og/eller tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet.

Garanti

Alltid avtalt pris

Vi garanterer at prisen du er oppgitt på nett er prisen du skal betale når vi er ferdig. Med mindre kunde ber om endringer før eller under installasjon.

Alltid riktig resultat

Etter jobben er gjort får du mulighet til å evaluere opplevelsen. Om resultatet ikke ble som avtalt kommer vi tilbake og ordner opp kostnadsfritt.

Alltid ryddet

Vi rydder alltid etter oss. Har vi slurvet kommer vi og ordner opp.

Produktgaranti

Om elektromateriell skulle slutte å fungere etter installasjonen fikser vi det kostnadsfritt. Garantien varer i 2-5 år avhengig av produktet og gjelder kun om varer er levert av oss eller kjøpt hos Elektroimportøren.

Skadegaranti

Skulle det mot formodning oppstå skader under arbeidet kan du være trygg på at dette dekkes 100% av våre forsikringer.

Papirene i orden

Som vanlig praksis dokumenterer vi arbeidet som er gjort og gjør dette tilgjengelig for deg i etterkant i Boligmappa.no

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på spoton.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Ved å være Trygg e-Handel sertifisert forplikter foretaket seg til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist

.