Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan SpotOn samler inn og behandler personopplysninger.

SpotOn leveres og administreres av Elektroimportøren. Elektroimportøren, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold og generell informasjon om hvordan Elektroimportøren behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger

For å gjennomføre et kjøp på spoton.no trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er for å oppfylle vår avtale, herunder kunne sende elektriker til riktig adresse, holde deg oppdatert med ordrestatus samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn og/eller kopi av dine personopplysninger som Elektroimportøren har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen. Personopplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte, i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned. Samtykke for e-post og sms markedsføring, inkludert profilering kan når som helst trekkes tilbake.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Lagring av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Elektroimportøren sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 25 år.

Elektroimportøren har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Elektroimportøren lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

Gjennomføring av kjøp og bestillinger

For å gjennomføre et kjøp på spoton.no må kunden være registrert og innlogget. Ved registrering oppbevares navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer, det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er for å oppfylle vår avtale. Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen for alle registreringer, innlogginger, søknader om kreditt og bestillinger på spoton.no

Kortnummer eller mobilnummer for betaling oppbevares ikke av Elektroimportøren. Det er ikke mulig for Elektroimportøren å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer eller systemer hos Klarna etter gjennomført kjøp.

Ved bruk av Klarna vil deres personvernregler være gjeldende for ditt forhold til dem, se deres personvernregler.

Registrert bruker for garantier og abonnement

Enkelte tjenester og/eller produkter krever registrering av kontaktopplysninger av bruker og/eller lokasjon for å oppfylle krav til installasjon, garantier og/eller abonnement. I de tilfeller dette kreves vil du motta informasjon om hvilken opplysninger som overføres til hvilken aktør. I disse tilfeller vil deres personvernregler være gjeldende for ditt forhold til dem.

Informasjonskapsler

spoton.no benytter egne informasjonskapsler. All bruk er i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon.

Informasjonskapsler (Cookies) er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på elektroimportoren.no ikke fungere.

Du kan lese Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies.

Du kan også lese mer generell informasjon om informasjonskapsler/cookies her.

Analyse

Elektroimportøren samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på spoton.no til analyse. Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

Markedsføring

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse på spoton.no bruker vi funksjoner og systemer for å personliggjøre innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser. Denne type informasjon og preferanser oppbevares så lenge brukeren er registrert for innlogging og/eller markedsføring. Du kan når som helst be oss slette eller rette disse opplysningene. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Behandlingsgrunnlaget for e-post og sms markedsføring, inklusive profilering er samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss.

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid, derfor vil innholdet som oftest være tilpasset deg. Vi samarbeider med utvalgte partnere for å få til en god løsning knyttet til SMS og e-post forsendelser.

Vi og våre samarbeidspartnere sporer annonser for å vite hvilke annonse du har sett på nett, og hvilke produkter du har sett på hos oss. Med dette kan vi tilpasse elektroimportoren.no etter dine interesser, og vise deg relevante annonser ved neste anledning.

Markedsdirektøren har det daglige ansvaret for Elektroimportøren sin behandling av personopplysninger knyttet til markedsføring, analyse og personalisering.

Utlevering av personopplysninger

Elektroimportøren vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tetjenesr for Elektroimportøren. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Elektroimportøren bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

Endringer

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger eller ønsker du at Elektroimportøren sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Elektroimportøren, så ta kontakt med oss på e-post hjelp@spoton.no

Elektroimportøren
Nedre Kalbakkvei 88 B
1081 OSLO

.